กิจกรรม : เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ


รายละเอียด :
    

 เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
โดยยื่นคำขอได้ที่งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ชั้น2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ   เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
เทศบาลตำบลท่าศาลา ขอประชาสัมพันธ์ในการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2499 )ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ภายในเขตเทศบาลในระหว่างปีงบประมาณ และการรับลงทะเบียนผู้พิการ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ภายในเขตเทศบาลในระหว่างปีงบประมาณ
โดยยื่นคำขอได้ที่งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ชั้น2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม075-522785 ต่อ115

 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558    อ่าน 117 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**