ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : การจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ภายในชุมชนปทุมา (ซอยตาเชื่อง)
  รายละเอียด : การจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ภายในชุมชนปทุมา (ซอยตาเชื่อง) ราคากลาง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน