ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง เรียกประมูลราคาเช่าโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลท่ายาง
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 46 คน