ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
09 พ.ค. 2560
2 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง เรียกประมูลราคาเช่าโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลท่ายาง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
31 มี.ค. 2560
3 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
10 ม.ค. 2560
4 รายงานการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
45
17 มี.ค. 2559
5 รายงานการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
28
17 มี.ค. 2559
6 รายงานการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
36
17 มี.ค. 2559
7 รายงานการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
27
17 มี.ค. 2559
8 รายงานการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
23
17 มี.ค. 2559
9 รายงานการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
20
17 มี.ค. 2559
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
02 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29