ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การจัดจ้างก่อสร้างโรงจอดรถภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
13
22 มี.ค. 2560
2 การจัดจ้างก่อสร้างโรงจอดรถภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
11
22 มี.ค. 2560
3 การจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ภายในชุมชนปทุมา (ซอยตาเชื่อง) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
28 ก.พ. 2560
4 การจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ภายในชุมชนปทุมา (ซอยตาเชื่อง) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
28 ก.พ. 2560
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค. 59 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
03 มี.ค. 2559
6 โครงการก่อสร้างแท่นพร้อมฐานวางพระบรมฉายาลักษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
25 ก.พ. 2559
7 โครงการก่อสร้างแท่นพร้อมฐานวางพระบรมฉายาลักษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
25 ก.พ. 2559
8 โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมระหว่างพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
31
25 ก.พ. 2559
9 โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมระหว่างพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
30
25 ก.พ. 2559
10 สอบราคาจ้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศาลาน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
15 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17