ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศสอบราคจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนภายในชุมชนสามัญ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
28 เม.ย. 2560
2 ประกาศสอบราคจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนภายในชุมชนสามัญ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
28 เม.ย. 2560
3 ประกาศสอบราคจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนภายในชุมชนสามัญ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
28 เม.ย. 2560
4 ประกาศสอบราคจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนภายในชุมชนสามัญ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
28 เม.ย. 2560
5 การจัดจ้างก่อสร้างโรงจอดรถภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
25
22 มี.ค. 2560
6 การจัดจ้างก่อสร้างโรงจอดรถภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
20
22 มี.ค. 2560
7 การจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ภายในชุมชนปทุมา (ซอยตาเชื่อง) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
28 ก.พ. 2560
8 การจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ภายในชุมชนปทุมา (ซอยตาเชื่อง) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
28 ก.พ. 2560
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค. 59 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
03 มี.ค. 2559
10 โครงการก่อสร้างแท่นพร้อมฐานวางพระบรมฉายาลักษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
25 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18