แจ้งข่าวการทุจริต
เช็คเมลล์
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานงบประมาณ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ตรวจเงินแผ่นดิน
สมาพันธ์ปลัด
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงาน กพ.
yotathai
 
 
 
 
QRCODE : WWW.THASALACITY.GO.TH
15 กุมพาพันธ์ 2550
วันนี้ :
16 คน
เมื่อวาน :
20 คน
เดือนนี้ :
370 คน
เดือนที่แล้ว :
313 คน
ปีนี้ :
683 คน
ปีที่แล้ว :
1,256 คน
ทั้งหมด :
16,679 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.92.167.9
เริ่มนับผู้เยี่ยมชม วันที่ 03/12/56
 
 
 
      

May the New Year fill up days with all things that are nice and bright. 

 เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
  เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
โดยยื่นคำขอได้ที่งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ชั้น2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ...


 

 การรับสมัครโครงการส่งเสริมกีฬาว่ายน้ำของเด็กและเยาวชน ปี 2557
  การรับสมัครโครงการส่งเสริมกีฬาว่ายน้ำของเด็กและเยาวชน ปี 2557...


 

 เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
  เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ...


 

 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
  เทศบาลตำบลท่าศาลา ขอเชิญท่านผู้สูงอายุที่มีอายุ๖๕(นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๑) ที่สนใจเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงทะเบียนแจ้งความจำนง ในระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฏาคม - วันศุกร์ ที่ ๒ สิงหาคม ๒......


 

 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าศาลา
  เทศบาลตำบลท่าศาลา ขอเชิญท่านผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ(รายใหม่) ในระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฏาคม - วันศุกร์ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐น.-๑๕.๐๐ น. ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ...


 

 เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดตั้งศูนย์ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ณ กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศา
  เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดตั้งศูนย์ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ณ กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา...
 
ตรวจสลาก
พัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน กพ.
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีฯ
เปิดสอบ
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ดูทีวีออนไลน์
yotathai
ส่งข้อความเข้ามือมือ
NAKHONSI.COM