แจ้งข่าวการทุจริต
เช็คเมลล์
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานงบประมาณ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ตรวจเงินแผ่นดิน
สมาพันธ์ปลัด
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงาน กพ.
yotathai
 
 
 
 
QRCODE : WWW.THASALACITY.GO.TH
15 กุมพาพันธ์ 2550
วันนี้ :
5 คน
เมื่อวาน :
19 คน
เดือนนี้ :
312 คน
เดือนที่แล้ว :
431 คน
ปีนี้ :
1,056 คน
ปีที่แล้ว :
1,256 คน
ทั้งหมด :
17,052 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.144.39.205
เริ่มนับผู้เยี่ยมชม วันที่ 03/12/56
 
 
 
      

May the New Year fill up days with all things that are nice and bright. 

 ขอเรียนเชิญ พุทธศาสนิกชน รับฟังการบรรยายธรรม โดย พระพุทธิสารเมธี(สุวิทย์ อชิโต) เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
  สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขะบูชา
วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี2560...


 

 เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
  เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
โดยยื่นคำขอได้ที่งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ชั้น2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ...


 

 การรับสมัครโครงการส่งเสริมกีฬาว่ายน้ำของเด็กและเยาวชน ปี 2557
  การรับสมัครโครงการส่งเสริมกีฬาว่ายน้ำของเด็กและเยาวชน ปี 2557...


 

 เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
  เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ...


 

 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
  เทศบาลตำบลท่าศาลา ขอเชิญท่านผู้สูงอายุที่มีอายุ๖๕(นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๑) ที่สนใจเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงทะเบียนแจ้งความจำนง ในระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฏาคม - วันศุกร์ ที่ ๒ สิงหาคม ๒......


 

 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าศาลา
  เทศบาลตำบลท่าศาลา ขอเชิญท่านผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ(รายใหม่) ในระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฏาคม - วันศุกร์ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐น.-๑๕.๐๐ น. ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ...
 
ตรวจสลาก
พัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน กพ.
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีฯ
เปิดสอบ
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ดูทีวีออนไลน์
yotathai
ส่งข้อความเข้ามือมือ
NAKHONSI.COM