จํานวนหัวข้อทั้งหมด 27 หัวข้อ ค้นหา
ลำดับที่ หัวข้อ อ่าน ลงเมื่อวันที่
136 ขอเรียนเชิญ พุทธศาสนิกชน รับฟังการบรรยายธรรม โดย พระพุทธิสารเมธี(สุวิทย์ อชิโต) เจ้าอาวาสวัดศรีทวี 15 3 พ.ค. 2560
135 เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ 515 7 ต.ค. 2557
133 การรับสมัครโครงการส่งเสริมกีฬาว่ายน้ำของเด็กและเยาวชน ปี 2557 572 25 ก.พ. 2557
123 เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ 563 11 ต.ค. 2556
121 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 579 19 ก.ค. 2556
120 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าศาลา 628 19 ก.ค. 2556
119 เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดตั้งศูนย์ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ณ กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศา 733 17 ก.ค. 2556
117 เทศบาลตำบลท่าศาลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ โรงพยาบาลท่าศาลา 519 15 ก.ค. 2556
114 ตรวจเบาหวานประชาชนทั่วไปฟรี 454 10 มิ.ย. 2556
110 โครงการสร้างพลังเยาวชนไทยร่วมใจพัฒนาชาติประจำปี 2556 477 1 พ.ค. 2556
106 โรงพยาบาลสิชล ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีปัญหาสายตาเข้ารับการผ่าตัด 473 27 มี.ค. 2556
105 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2556 585 27 มี.ค. 2556
104 เทศบาลตำบลท่าศาลจัดทำโครงการจัดทำแผน3ปีและแผนชุมชน 19694 27 มี.ค. 2556
101 รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาว่ายน้ำ 613 28 ก.พ. 2556
100 เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา 678 6 ก.พ. 2556
98 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ(รายใหม่)ประจำปีงบ2557 73 1 พ.ย. 2555
93 ความคืบหน้า โครงการสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา..แห่งใหม่ 258 1 พ.ค. 2555
92 กิจกรรมว่ายน้ำช่วงปิดภาคเรียน ปี 2555 123 1 พ.ค. 2555
88 กิจกรรมสงกรานต์ปี2555ของเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าศาลา ที่ผ่านมา 95 1 พ.ค. 2555
79 กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านศิลปะ แก่เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าศาลา 119 21 ธ.ค. 2554
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2       [ 1 2 ]