ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าศาลา

  เทศบาลตำบลท่าศาลา ขอเชิญท่านผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ(รายใหม่) ในระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฏาคม - วันศุกร์ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐น.-๑๕.๐๐ น. ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา
  ด้วยเทศบาลตำบลท่าศาลา เห็นความสำคัญกับผู้สูงอายุซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลาเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อนำพาท้องถิ่นไปสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลท่าศาลาจึงส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุนั้น
ในการนี้ เทศบาลตำบลท่าศาลา จึงขอเชิญท่านผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ(รายใหม่) ในระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฏาคม - วันศุกร์ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐น.-๑๕.๐๐ น. ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา
  Download รายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่ : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าศาลา
[ วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:50 น. ]