ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

  เทศบาลตำบลท่าศาลา ขอเชิญท่านผู้สูงอายุที่มีอายุ๖๕(นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๑) ที่สนใจเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงทะเบียนแจ้งความจำนง ในระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฏาคม - วันศุกร์ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐น.-๑๕.๐๐ น. ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา
  เทศบาลตำบลท่าศาลา ขอเชิญท่านผู้สูงอายุที่มีอายุ๖๕(นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๑) ที่สนใจเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงทะเบียนแจ้งความจำนง ในระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฏาคม - วันศุกร์ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐น.-๑๕.๐๐ น. ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา
  Download รายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่ : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
[ วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:52 น. ]