กิจกรรม : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด :
    

 กองการศึกษา ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ครู และผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าศาลา ทุกวันที่ 20 ของเดือน เพื่อพัฒนาครู และผู้ดูแลเด็ก ในด้านวินัย คุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติ ที่ดีต่อองค์กรให้มีความรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย การประกอบอาชีพ ทักษะ และการปฏิบัติงานครู และผู้ดูแลเด็กอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีคุณลักษณะเป็นครูและผู้ดูแลเด็กที่ดี

 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561    อ่าน 115 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**