กิจกรรม : กิจกรรมบริหารจัดการขยะมูลฝอย "ถังหมักรักษ์โลก"รายละเอียด :
    

 นางวราภรณ์ เวฬุธนราชิน ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา พร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลท่าศาลา 

🚮ร่วมสร้างการรับรู้ ในกิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์ เศษอาหาร🍉 ตามเป้าประสงค์ การจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง (ครัวเรือน)
🗑️โดยจัดให้มีถังขยะเปียก ไว้ ณ พื้นที่ที่เหมาะสม บริเวณภายอาคารสำนักงาน ตั้งเป้าไว้อย่างน้อย ๓ จุด ดังนี้
๑. จุดครัวสำนักงานฯ
๒.จุดครัวงานป้องกันฯ
๓. จุดครัว ศพด.
และขยายผลสู่ชุมชน ต่อไป🙏
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564    อ่าน 269 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**