กิจกรรม : ตลาดปลอดภัยรายละเอียด :
    

 จุดคัดกรองโควิด-19 ตลาดพฤหัสเทศบาลตำบลท่าศาลา

นางวราภรณ์ เวฬุธนราชิน ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา พร้อมรองปลัดเทศบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ ฝ่ายปกครองทต.ท่าศาลา ลงพื้นที่ ตลาดนัดวันพฤหัสบดี เพื่อดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิท 19 สำหรับตลาดในพื้นที่อปท. ในการนี้ เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้ดำเนินการ ดังนี้
๑. จัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิผู้ค้าและผู้ซื้อ
๒.กำหนดทางเข้าออกตลาดชัดเจน
๓.กำหนดให้ผู้ค้าและผู้ซื้อสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในตลาด
๔.จัดให้มีจุดล้างมือด้วยน้ำ และจุดบริการเจลแอลกอฮอร์ สำหรับทำความสะอาดมือ
๕.จัดให้มีการทำความสะอาดตลาด
๖.จัดให้มีการทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมในตลาด
๗.กำชับให้ผู้ปฎิบัติงานที่ดูแลความสะอาดและผู้ปฎิบัติงานเก็บขยะปฎิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัย
🙏🙏ขอขอบพระคุณ ท้องถิ่นอำเภอท่าศาลา เข้าร่วมในการดำเนินให้คำแนะนำในการปฎิบัติงาน วันนี้ด้วยนะคะ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564    อ่าน 213 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**