ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ครั้งที่ 6
  รายละเอียด : เรื่อง การประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ครั้งที่ 6
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 52 คน