ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564ครั้งที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
18 พ.ย. 2563
2 ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
10 พ.ย. 2563
3 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
03 พ.ย. 2563
4 ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ การชำระภาษี ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
03 พ.ย. 2563
5 ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
27 ต.ค. 2563
6 ประกาศการให้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมของเทศบาล ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
16 ต.ค. 2563
7 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
16 ต.ค. 2563
8 ประกาศการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
16 ต.ค. 2563
9 ประกาศกำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
15 ก.ย. 2563
10 ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
60
11 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46