ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
03 เม.ย. 2563
2 ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ครั้งที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
03 เม.ย. 2563
3 ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ครั้งที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
30 มี.ค. 2563
4 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
23 มี.ค. 2563
5 ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ครั้งที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
06 มี.ค. 2563
6 ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ครั้งที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
02 มี.ค. 2563
7 ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
9
19 ก.พ. 2563
8 ประกาศ การอบรม สัมมนา ให้ความรู้เกี่ียวกับการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
07 ก.พ. 2563
9 ประกาศ เรื่อง ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ครั้งที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
16 ม.ค. 2563
10 ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
29 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42