ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
24 ม.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
24 ม.ค. 2563
3 ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
23 ม.ค. 2563
4 ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนซีมนต์กระสอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 ม.ค. 2563
5 ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
23 ม.ค. 2563
6 ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบล็อก external จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
23 ม.ค. 2563
7 ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเบรค จำนวน 4 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
23 ม.ค. 2563
8 ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
23 ม.ค. 2563
9 ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
23 ม.ค. 2563
10 ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
23 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41