ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
02 เม.ย. 2563
2 ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
31 มี.ค. 2563
3 ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายเทิดพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
31 มี.ค. 2563
4 ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 มี.ค. 2563
5 ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
26 มี.ค. 2563
6 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุและสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
19 มี.ค. 2563
7 ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับในการจัดทำหน้าในกากโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
19 มี.ค. 2563
8 ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้ในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
17 มี.ค. 2563
9 ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑๑๓.๕๙ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
17 มี.ค. 2563
10 ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
17 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43