ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเก็กเล็กเทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
2
27 พ.ย. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่านเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปรพจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
24 พ.ย. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
24 พ.ย. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ชนิดถัง จำนวน 220 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
03 พ.ย. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
30 ต.ค. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
14 ต.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม / เสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนประปา - ในไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
09 ต.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
01 ต.ค. 2563
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกถนนประปา-ในไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-blidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
28 ก.ย. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 25 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
25 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53