เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

  เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
   เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
เทศบาลตำบลท่าศาลา ขอประชาสัมพันธ์ในการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2497 )ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ภายในเขตเทศบาลในระหว่างปีงบประมาณ และการรับลงทะเบียนผู้พิการ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ภายในเขตเทศบาลในระหว่างปีงบประมาณ
โดยยื่นคำขอได้ที่งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ชั้น2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม075-522785 ต่อ115
  Download รายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่ : เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
[ วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 13:55 น. ]