ขอเรียนเชิญ พุทธศาสนิกชน รับฟังการบรรยายธรรม โดย พระพุทธิสารเมธี(สุวิทย์ อชิโต) เจ้าอาวาสวัดศรีทวี

  สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขะบูชา
วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี2560
  สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขะบูชา
วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี2560
ระหว่างวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2560
ขอเรียนเชิญ พุทธศาสนิกชน รับฟังการบรรยายธรรม โดย
พระพุทธิสารเมธี(สุวิทย์ อชิโต)
เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น.(ใส่เสื้อขาว)
ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา
ดำเนินการโดยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าศาลาและกองสวัสดิการสังคม
  Download รายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่ : ขอเรียนเชิญ พุทธศาสนิกชน รับฟังการบรรยายธรรม โดย พระพุทธิสารเมธี(สุวิทย์ อชิโต) เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
[ วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:13 น. ]