คู่มือการปฏิบัติงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อบังคับเทศบาลตำบลท่าศาลา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
31
19 มิ.ย. 2562
2 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
32
13 มิ.ย. 2562
3 มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
13 มิ.ย. 2562
4 มาตรการป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
13 มิ.ย. 2562
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
13 มิ.ย. 2562
6 ประกาศนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ทต.ท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
28
30 พ.ค. 2562
7 ประกาศรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
35
30 พ.ค. 2562
8 ประกาศแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
30 พ.ค. 2562
9 ประกาสนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
26
30 พ.ค. 2562
10 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
27
30 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2